Els advocats civilistes de BUFETE ALBIOL comptem dins de l’àmbit civil amb les especialitats de dret de família , accidents de circulació , herències , propietat horitzontal i reclamacions de quantitat.

 • Separacions – Divorcis – Actualizacions de pensions.
 • Desnonaments
 • Herencies – Legítimes.
 • Accidents de tràfic – Lesions.
 • Contractes i Obligacions.
 • Reclamacions de quantitat
 • Negligencies Professionals.
 • Incapacitacions.
 • Tuteles – Adopcions – Filiacions.
 • Indemnitzacions.
 • Embargaments – Tràmits Registrals.

CONTACTE

Accepto la política de privacitat de dades