LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

  • Cancel·lar els seus deutes i tornar a començar de zero, ara és una realitat.
  • Venim ajudant a centenars de persones a cancel·lar tots els seus deutes.
  • A Europa centenars de milers de persones ja s’han beneficiat. Espanya just ara comença a despertar.
  • Permeti’ns ajudar-li, si el seu cas és viable, podrá gaudir d’una veritable segona oportunitat.
Sol.licitar Més Informació

BANCARI I FINANCER

  • ¿Conté la meva hipoteca una clàusula abussiva? Clàusula sòl , venciment anticipat , Interessos abusius …
  • Negociació de dacions en pagament.
  • Va contractar participacions preferents o obligacions subordinades?
  • Nul·litat d’avals. És vostè avalista ?
  • Swaps , warrants i altres productes bancaris.
Sol.licitar Més Informació

CONTACTE

Accepto la política de privacitat de dades