A BUFET ALBIOL , tenim l’especialitat en dret hipotecari i comptem amb una àmplia experiència en dret hipotecari defensant , fonamentalment els drets del deutor hipotecari.

  • Revisió de clàusules abusives . Hipoteques. clàusules sòl
  • Participacions preferents, obligacions subordinades.
  • Nul·litat d’avals.
  • Swaps.
  • Warrants.
  • Bons convertibles.

CONTACTE

Accepto la política de privacitat de dades